Det som skjer er at det ved innkomst registreres at pasientene står på "Metoprolol Sandoz", men det registreres ikke at det er depottablettene de bruker. "Sandoz" oppfattes som en del av produktnavnet/handelsnavnet og det skrives derfor kun "metoprolol" inn i kurven. Ved fremplukk tar man da frem Metoprolol vanlige tabletter (hvis posten har dette på lager) eller dette preparatet bestilles fra sykehusapoteket. Pasientene får dermed ikke et depotpreparat som de er vant til, men en vanlig tablett som antagelig gir høyere effekt den første tiden etter inntak, men ikke full effekt i et helt døgn.

Sykehusapoteket som varslet oss har registrert et fem ganger høyere salg av Metoprolol vanlige tabletter i en gitt tidsperiode i år sammenliknet med samme periode i fjor, og de har nå begynt å kontakte alle poster som bestiller metoprolol for å få verifisert hvilken formulering de trenger.

RELIS oppfordrer sykehusapotek å være spesielt oppmerksom når institusjoner bestiller metoprolol-preparater, og gjerne kontakte dem tilbake for å avklare hvilket preparat (formulering) de faktisk skal ha.

RELIS har informert Statens legemiddelverk om problemet, og bedt dem om å sende ut informasjon til helsepersonell.