Med bakgrunn i paracetamols evne til å senke nivåene av glutation, en endogen antioksidant i lungevevet, er det postulert at paracetamol kan ha en sammenheng med økningen i astmaprevalens som er sett globalt. De siste årene er det derfor publisert en rekke studier hvor en har prøvd å se på en eventuell sammenheng. En metaanalyse av observasjonsstudier fant en samlet odds ratio for å utvikle astma etter bruk av paracetamol hos voksne på 1,74. Konfunderende faktorer gjør imidlertid resultatene usikre, og mer forskning er nødvendig for å bekrefte funnene.

Flere studier har altså vist en signifikant økt forekomst av astma hos både barn og voksne etter bruk av paracetamol. Det er imidlertid snakk om en liten risikoøkning, og det understrekes at dette ikke er en etablert sammenheng. Forsiktighet ved bruk av paracetamol er ikke anbefalt av noen kilder på grunnlag av dette.

Les hele svaret her