RELIS Sør-Øst arrangerte 15. februar 2012 kurset "Legemidler i en problemløsende hverdag". Kurset hadde over 100 deltagere og fikk svært positiv evaluering.

Vi har med foredragsholdernes tillatelse lagt ut de fleste presentasjonene her

Tilsvarende kurs arrangeres onsdag 13. februar 2013 - sett av dagen allerede nå!