Tjenesten er gratis og tilgjengelig via www.tryggmammamedisin.no Trygg Mammamedisin ble startet i 2011 og formålet er å bidra til økt trygghet og riktigere legemiddelbruk hos gravide og ammende.

Vi distribuerer informasjonsmateriell om Trygg mammamedisin i form av plakater og flyere. Jordmødre, helsestasjoner, legekontor eller andre som ønsker å få dette tilsendt kan ta kontakt med sitt lokale RELIS.

Helsepersonell som har spørsmål om legemidler, også om det gjelder graviditet eller amming, eller som ønsker å melde fra om mistenkte legemiddelbivirkninger bes som før kontakte RELIS.