RELIS har ved flere anledninger kommentert medieoppslag om kosttilskudd. Kommentarene gjelder vår skepsis til udokumenterte påstander om effekt mot sykdommer og plager. Vi er også bekymret for sikkerhet og bivirkninger.

La oss tenke oss et eksempel med en plante til seremoniell bruk i århundrer på en Stillehavsøy. Lokalbefolkningen forteller om positive helseeffekter. Frø fra planten fraktes til Europa for å starte produksjon av et lovende kosttilskudd med muligheter for god fortjeneste. Hva bør du som forbruker være skeptisk til ved kjøp av produktet på Internett?

Fra frø til plante
Lokale miljøfaktorer som jordsmonn, klima og forurensning kan påvirke plantens vekst og differensiering. Tidspunkt for innhøsting og modningsgraden av planten kan redusere innholdet av stoffet som forbindes med positive helseeffekter. Andre stoffer i planten kan hopes opp med risiko for bivirkninger. Forurenset jordsmonn gjør at tungmetaller og sprøytemidler kan gjenfinnes i planten.

Fra plante til kosttilskudd
På Stillehavsøyen lagde kanskje lokalbefolkningen en te basert på planten. Europeere er vant til tabletter eller kapsler. I produksjonsprosessen fra plante til kapsel kan innholdet og egenskapene fra planten endres. Noen innholdsstoffer kan nedbrytes, mens andre stoffer oppkonsentreres. Dette medfører at sluttproduktet kan være inaktivt, eller at den aktive ingrediensen er oppkonsentrert til doser som gir bivirkninger. Dårlig hygiene under produksjonen kan kontaminere produktet med mikroorganismer.

Er kosttilskuddet trygt?
Når effekt og eventuelle bivirkninger av kosttilskuddet ikke er systematisk studert, vet vi ikke hvordan det vil virke. Kan pasienter med eksempelvis hjertesykdom bruke kosttilskuddet på lik linje med andre? Kan det utløse en allergi? Vi har ingen erfaring med å kombinere kosttilskuddet med medisiner. Enkelte useriøse aktører har tilsatt medisiner eller kjemikalier i kosttilskudd. Dette har medført alvorlige bivirkninger og død.

Hva lover kosttilskudd?
Det finnes seriøse aktører på markedet som har god kontroll på sine produkter. Useriøse aktører finnes spesielt på Internett. Her kan man risikere å bruke mye penger på produkter som ikke gir de effektene reklamen lover. Vær skeptisk til produkter som påstås å påvirke vekt, sexliv, kjønnskarakteristika og fysisk utseende. Husk at motivasjonen bak reklamen er å tjene penger, ikke først og fremst å fremme helse.

RELIS erfaring og råd
Naturen er et «skattekammer» for utvikling av nye legemidler, men vår erfaring er at naturlig ikke er synonymt med trygt. Derfor anbefaler vi at helsepersonell og publikum har en sunn kritisk holdning til kosttilskudd.