RELIS har svart på over 22000 legemiddelrelaterte spørsmål og svarene er fritt tilgjengelig som en ressurs i helsepersonells arbeidshverdag. For at disse ressursene skal være enda lettere tilgjengelig for dere brukere, har vi utviklet en ny søkemotor. Via søket vil du også finne aktuelle artikler og publikasjoner på nettsiden vår.

Fra forsiden kan du gjøre et enkelt søk ved å skrive inn et søkeord i boksen, Kan RELIS allerede ha svart? Du vil da få opp en side med dine treff og muligheter for å begrense trefflisten ytterligere ved å velge relevante kategorier for søket ditt i listen til venstre på siden. Et eksempel kan være bruk av paracetamol ved amming. Søkeordet paracetamol skrives inn i søkefeltet, trykk søk og avgrens deretter søket til å gjelde ved amming ved å klikke i boksen for amming. Trefflisten genereres da automatisk på nytt med de avgrensninger du foretar.

Trefflisten genereres med de mest relevante saker søkemotoren har funnet ut i fra søkeord. Nyere svar og artikler vil få prioritet i trefflisten, men dato er bare ett av flere kriterier som vurderes for relevans av treffene. Bak søkeknappen kan du klikke i boksen "Sorter på dato" for å velge at treffene skal sorteres utelukkende på dato (nyeste først).

Avansert søk i RELIS Database vil fortsatt være tilgjengelig via lenker fra forsiden på www.relis.no og fra treffsiden til søket ditt om du kun ønsker å søke i spørsmål-svar-tjenesten vår. Du kan også gå direkte via adressen www.relis.no/database.

Dere brukere av søket er våre beste referanser for hvordan søket fungerer og hva vi kan gjøre av forbedringer. Send oss gjerne tilbakemeldinger på det nye søket via [email protected] Det gir oss muligheten til å bli enda bedre og møte deres behov.

Del gjerne den nye søkefunksjonen til RELIS med kollegaer via Facebook eller Twitter fra søkesiden.