Tidligere i år gikk den europeiske legemiddelmyndigheten (EMA) ut med grundig informasjon ("Kjære helsepersonellbrev") om bruk av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler. Dessuten er det laget en sjekkliste for deg som forskriver og en informasjon til kvinnen (1-3). Denne informasjonen ligger på Legemiddelverkets hjemmeside. Legemiddelverket har også skrevet en nyttig artikkel for helsesøstre (4).

Verdens helseorganisasjon (WHO) har, for deg som virkelig ønsker å gå i dybden, utarbeidet kriterier for valg av prevensjonsmidler der også andre tilstander enn koagulasjon, f.eks. kreft, er med (5).

Referanser
  1. Statens legemiddelverk. Informasjon til forskrivere. http://www.legemiddelverket.no/Bruk_og_raad/p-piller/informasjon-til-helsepersonell/Sider/default.aspx (03.02.2014).
  2. Statens legemiddelverk. Sjekkliste for forskrivere. http://www.legemiddelverket.no/Bruk_og_raad/p-piller/informasjon-til-helsepersonell/Documents/Sjekkliste_forskrivere.pdf (03.02.2014).
  3. Statens legemiddelverk. Til deg som vil begynne med p-piller. http://www.legemiddelverket.no/Bruk_og_raad/p-piller/viktig-aa-vite/Sider/default.aspx (03.02.2014).
  4. Hortemo S, Madsen S. Hvilken p-pille bør være førstevalg? Tidsskr for helsesøstre 2012; nr 1: 10-3
  5. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Medical eligibility criteria for contraceptive use. http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563888_eng.pdf.