Fokus i 2013 har vært å videreutvikle publikumstjenester i tillegg til å styrke og forbedre vårt forhold til helsepersonell og skandinaviske samarbeidspartnere. Fra og med oktober 2013 har RELIS vært profilert på Facebook og Twitter, og det er etablert samarbeid om bruk av RELIS database med to svenske legemiddelinformasjonssentre fra januar 2014.

Hele årsrapporten kan leses her.