Via den nye hjemmesiden www.tryggmedisin.no kan publikum nå stille spørsmål og få et skriftlig, individuelt tilpasset svar om egne legemidler. Tjenesten er ment som et supplement til den legemiddelinformasjonen som allerede gis av helsepersonell, og som et alternativ til betalingstjenester, produsentgenerert legemiddelinformasjon (pakningsvedlegg) og useriøse beskrivelser i media. Vi uttaler oss ikke om diagnoser og erstatter ikke legebesøk, men håper på denne måten å bidra til bedre kunnskap om egen behandling og dermed økt mestringsfølelse og etterlevelse.

Spørsmål besvares skriftlig, gratis og anonymt av RELIS’ farmasøyter og leger innen to virkedager.

På nettsiden finnes også generell informasjon tilpasset publikum om bivirkninger, interaksjoner, naturmidler og kosttilskudd, kopimedisiner (generika) og polyfarmasi.

Helsepersonell bes som før om henvende seg til RELIS via www.relis.no