Høsten er i gang og det femtende RELIS Fagseminar nærmer seg. Den 10.-11. november fyller vi dagene på Rica Nidelven Hotel, Trondheim med spennende foredrag innen årets tema som er: Riktig legemiddelbruk – Risikovurdering i klinisk praksis. Påmeldingen er godt i gang, og har du ikke meldt deg på finnes informasjon, program og påmelding på www.relis.no/fagseminar. Målgruppen er hovedsakelig allmennpraktikere, men temaet egner seg også for farmasøyter og annet helsepersonell. Kurset er godkjent som klinisk emnekurs (15 timer) i allmennmedisin og emnekurs (15 timer) i klinisk farmakologi.

Nytt arrangement i regi av RELIS Midt-Norge er et todagers fagseminar for farmasøyter som gjennomføres første gang 26.-27. januar 2015 på Rica Nidelven Hotel, Trondheim. Fagseminaret vil omhandle temaer innen riktig legemiddelbruk som er relevant i en farmasøyts arbeidshverdag uavhengig om du jobber i apotek, sykehus eller andre steder. Det er søkt om FEVU-poeng (Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning) for dette fagseminaret. Dette er ment å bli et årlig fagseminar på starten året, men dette avhenger naturligvis av deltagelse og tilbakemeldinger om behov. For ytterligere informasjon, program og påmelding, www.relis.no/farmasoytseminar.

Velkommen til fagdager i Trondheim!