Kunnskapssenteret har via e-post til fagdirektørene ved de regionale helseforetakene sendt ut en advarsel mot røntgenkontrastmiddelet Iomeron (jomeprol). Samtidig skriver Statens legemiddelverk på sine nettsider at det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for å trekke tilbake det aktuelle varepartiet av Iomeron. De angir at pasientene skal overvåkes etter vanlige retningslinjer, men at det er viktig at alle alvorlige bivirkninger meldes til RELIS så raskt som mulig (1).

RELIS har mottatt og vurdert de aktuelle bivirkningsmeldingene på jomeprol. Vi har ikke registrert noen urovekkende økning i antall meldinger. Det er sannsynlig at samme batch har vært brukt andre steder uten problemer i samme tidsperiode, noe som tilsier at hendelsene ikke er et generelt problem og/eller at reaksjonene kan ha andre årsaker. Når det i tillegg ikke er påvist kvalitetssvikt ved produktet mener vi i likhet med Legemiddelverket at Iomeron av gjeldende batch fortsatt kan brukes.

Saken illustrerer viktigheten av å få en samordning både av meldesystemene og informasjonsflyten på legemiddelområdet. Vi understreker overfor fagmiljøene at det er Statens legemiddelverk som har ansvar for å ta beslutninger vedrørende eventuell tilbaketrekking av produkter, og at man i slike saker skal følge gjeldende internasjonale prosedyrer.

Referanser

  1. Statens legemiddelverk. Røntgenkontrastmiddel undersøkt etter bivirkningsmeldinger. http://www.legemiddelverket.no/(publisert 14.april 2015).