Metotreksat (MTX) i høye doser er teratogent. Typisk er skjelettmisdannelser, kranofaciale abnormaliteter og veksthemming, men også hjertemisdannelser er observert. Det er begrenset med data på lavdosert MTX, men nyere studier antyder at risikoen for spontanabort er omtrent doblet hos kvinner med for eksempel revmatoid artritt eller psoriasis som behandles i første trimester. Noen studier finner også en økt risiko for medfødte misdannelser, men her er de absolutte tallene små og det er foreløpig ikke grunnlag for å tallfeste risikoøkningen. Når det gjelder tidspunkt for eksponering så har uke 6-8 tidligere vært angitt som den mest kritiske perioden, men det er også sett blant annet hjertemisdannelser ved eksponering utenfor dette tidsrommet.

MTX har en kompleks og variabel eliminasjonskinetikk, og kan gjenfinnes i vev i lang tid etter siste dose. RELIS har derfor også tidligere anbefalt bruk av prevensjon i 3 måneder etter avsluttet behandling med lavdosert, ukentlig behandling. Andre anbefaler at kvinner avventer graviditet inntil normal folsyrestatus er gjenoppnådd.

KONKLUSJON
Metotreksat må anses som teratogent, også i lave doser. Risikoen for spontanabort ser ut til å være omtrent doblet ved eksponering i første trimester. Risikoen for misdannelser øker trolig også, men det er usikkert når i graviditeten risikoen for ulike typer misdannelser er størst. Vår vurdering er fortsatt at kvinner i fertil alder som behandles med lavdosert metotreksat bør bruke prevensjon så lenge behandlingen pågår, og i 3 måneder etter avsluttet behandling.