Levometadon er dobbelt så potent (per mg) som vanlig (racemisk) metadon. Dersom pasientene skifter fra vanlig (racemisk) metadon til levometadon, skal de ha halv dose (målt i mg). Det finnes en apotekfremstilt oppløsning med levometadon.

Begrunnelsen for valg av levometadon fremfor vanlig (racemisk) metadon er som regel at pasientene får hjertebivirkninger av vanlig (racemisk) metadon.

Helsedirektoratet og Statens Legemiddelverk gir følgende anbefalinger når det gjelder bruk av levometadon:

Levometadon bør brukes unntaksvis og etter vurdering av LAR-lege samtidig med at følgende kriterier må være oppfylt:

  • Pasienten tåler ikke/har ikke tilstrekkelig effekt av buprenorfin
  • Pasienten tåler ikke racemisk metadon eller har fått hjertebivirkninger
  • Pasienten er stabil og har god rusmestring

Levometadon bør utdeles daglig for å hindre lekkasje til illegale miljøer.

For å hindre feildosering vil produsenten merke flaskene med følgende tekst:
OBS: Levometadon tas i halv dose (målt i mg) sammenlignet med vanlig (racemisk) metadon.

RELIS oppfordrer helsepersonell til å melde om mistenkte bivirkninger av levometadon. Dette gjelder også hendelser som oppstår på grunn av en eventuell feildosering/feilforskrivning av legemidlet.

Meldeskjema finner du her

Anbefalingene fra Helsedirektoratet og Legemiddelverket finner du her