Fokus i 2014 har vært å videreutvikle publikumstjenester i tillegg til å styrke og forbedre vårt samarbeid med helsepersonell og skandinaviske legemiddelinformasjonssentre. Innenfor disse områdene har RELIS blant annet startet en pilot som fremdeles pågår for en generell publikumstjeneste om legemidler kalt Trygg Medisin. Et fellesmøte med danske og svenske legemiddelinformasjonssentre er også arrangert og planlagt videreført som en årlig samling for styrket samarbeid.

Hele årsrapporten kan leses her.