RELIS Midt-Norges Fagseminar for farmasøyter ble for første gang arrangert i januar 2015. Fullbooket fagseminar og positive tilbakemeldinger gjør at vi også i 2016 arrangerer fagseminar for farmasøyter. Fagseminaret vil omhandle temaer innen riktig legemiddelbruk som er relevant i en farmasøyts arbeidshverdag. Datoene for neste fagseminar for farmasøyter er 25.-26. januar på Scandic Nidelven Hotel i Trondheim. Informasjon, program og påmelding kommer før sommeren på www.relis.no/farmasoytseminar.

Velkommen til fagdager i Trondheim!