RELIS har mottatt en henvendelse om kosttilskuddet Nycomed Multi i forbindelse med at en pasient skal behandles med radioaktivt jod mot kreft i skjoldbruskkjertelen. Flere steder anbefales jodfattig diett i 1-2 uker forut for slik behandling, og retningslinjer angir at kosttilskudd med høyt innhold av jod ikke må ha vært inntatt de siste 2 månedene før undersøkelse og behandling med radioaktivt jod.

Det viser seg at Nycomed Multi i anbefalt dosering gir tilførsel av jod tilsvarende et normalt dagsbehov. Den aktuelle pasienten hadde brukt Nycomed Multi i lang tid, og dette vil trolig være nok til å blokkere for opptak og binding av radioaktivt jod. En kilde angir at inntak av jod kan blokkere opptaket av radioaktiv isotop i flere uker. Radiojod-behandlingen bør derfor utsettes, forslagsvis i 2 måneder.

KONKLUSJON
Kosttilskudd kan inneholde jod i mengder som kan interferere med radiojod-behandling og nedsette effekten av denne. Helsepersonell bør være oppmerksom på dette, spørre pasienten om bruk av kosttilskudd, og gi nødvendig informasjon i god tid slik at ikke viktig behandling må utsettes.

Kilde: RELIS database 2015; spm.nr. 3993, RELIS Nord-Norge.