Kasuistikk
Pasienten hadde øvre luftveisinfeksjon og tok en dose Cosylan hostemikstur. Omtrent en halv time senere fikk han akutt urtikaria og kløe, hevelse i lepper, skjelvinger/frysninger samt blodtrykksfall. Han ble observert hos lege, og etter ca to timer var han symptomfri igjen.

 

Vurdering
Det er beskrevet i den godkjente preparatomtalen at Cosylan kan gi allergiske reaksjoner som utslett og kløe (1).
Det hostestillende stoffet i Cosylan heter etylmorfin og er et gammelt legemiddel som er lite brukt på verdensbasis. Det finnes derfor lite informasjon om effekt og sikkerhet av det i litteraturen, og vi har ikke funnet opplysninger i standard oppslagsverk om at allergiske reaksjoner er sett ved bruk av etylmorfin.
Etylmorfin kan gi forstoppelse, og derfor inneholder Cosylan i tillegg det plantebaserte avføringsmidlet sagradabarkekstrakt (Cascara Soft Extract, tilsvarende pursianabarkekstrakt) (1). Siden dette ekstraktet er laget fra plantemateriale, kan det ikke utelukkes at enkelte kan reagere allergisk på produkter som inneholder det.

Det er ikke mulig å fastslå om den aktuelle pasienten har reagert på ett eller flere av innholdsstoffene i Cosylan, men på grunn av den nære tidsmessige sammenheng mellom legemiddelinntak og pasientens symptomer, har vi vurdert det som sannsynlig årsakssammenheng mellom reaksjonen og behandling med Cosylan.