Rapporter om alvorlige bivirkninger
Legemiddelverket og Mattilsynet advarer mot det urtebaserte kosttilskuddet Fortodol som selges i Norge og Sverige. Fem tilfeller av leversvikt er rapportert til RELIS/Legemiddelverket i forbindelse med bruk av Fortodol, hvorav et dødsfall.
- I Norge har tre kvinner i alderen 47-65 år og to menn i alderen 67-69 år opplevd betydelig påvirkning på leverfunksjonen, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk til Aftenposten.no. Den eldste mannen døde, og det er tidsmessig sammenheng med inntak av Fortodol.
I Sverige er man kjent med fire tilfeller, hvorav ett var fatalt. Läkemedelsverket i Sverige har analysert produktet og funnet legemidlet nimesulid i to av ni pakninger.

Nimesulid
Nimesulid er et NSAID, og det er kjent at legemidlet kan gi alvorlig leverskade ved langtidsbruk. Nimesulid er ikke godkjent som legemiddel verken i Norge eller Sverige, og har blitt trukket fra markedet i flere europeiske land på grunn av mistanke om levertoksisitet. I de land nimesulid fortsatt er godkjent anbefaler EMEA (de europeiske legemiddelmyndighetene) kun 15 dagers behandlingstid. Den maksimale anbefalte døgndosen av nimesulid er 100 mg 2 ganger daglig. Fortodol selges i pakninger opp til 100 kapsler, og analysene til de svenske legemiddelmyndighetene viste at 1 kapsel Fortodol kan inneholde ca 50 mg nimesulid.

Stort salg
Fortodol selges over internett og i helsekostbutikker, og markedsføres som et mildt smertestillende middel. I følge innholdsfortegnelsen er Fortodol basert på ekstrakt av gurkemeie. Det er anslått at minst 240 000 bokser med tilsammen 24 millioner kapsler er solgt i Norge og Sverige siden 2004.

Mattilsynet har vært i kontakt med virksomheten/importøren, som opplyser at de iverksetter tilbaketrekking av produktet fra det norske markedet.

Meld bivirkninger!
Naturmidler og naturlegemidler står på overvåkninglisten. Mistenkte leverreaksjoner og andre bivirkninger ved bruk av slike midler bør rapporteres til RELIS/Legemiddelverket. Utfylt meldeskjema for bivirkninger sendes RELIS i din helseregion.