Leverbivirkninger har vært rapportert for kosttilskuddet Fortodol både i Norge og Sverige.

RELIS har mottatt 5 bivirkningsmeldinger der leversvikt, inkludert ett dødsfall, har vært assosiert med inntak av Fortodol. Analyse av kapsler fra pakningen RELIS mottok fra pårørende etter dødsfallet viser et gjennomsnittlig innhold på 42 mg nimesulid per kapsel. Läkemedelsverket i Sverige har funnet nimesulid i pakninger solgt både i Norge og Sverige. Nimesulid som er et NSAID, er ikke godkjent som legemiddel i Norge, og er trukket fra markedet i mange land pga. mistanke om levertoksisitet. I de land nimesulid er godkjent anbefaler EMEA kun 15 dagers behandlingstid med maksimalt anbefalt døgndose 100 mg 2 ganger daglig. Fortodol er solgt i pakninger med 100 kapsler, med dosering 1-2 kapsel daglig ved behov.

Importøren har etter anmodning fra Mattilsynet trukket Fortodol fra det norske markedet. Vi minner om at personer som bruker Fortodol må slutte med dette umiddelbart.

RELIS har tidligere omtalt alvorlige leverbivirkninger koblet til Fortodol. Denne saken illustrerer hvor viktig det er at mistanke om bivirkninger av kosttilskudd og natur(lege)midler meldes til RELIS. Utfylt meldeskjema sendes RELIS i din helseregion.

Se Statens legemiddelverk for mer informasjon.