Link til tilleggskjemaet www.relis.no/tilleggsskjema

Det nye skjemaet er aktuelt for både de nye antikoagulasjonsmidlene og for Marevan, og skal brukes sammen med det ordinære meldeskjemaet for mistenkte bivirkninger av legemidler.

Tilleggsskjemaet er kun laget i pdf-format. Det må derfor skrives ut før utfylling og sendes til RELIS i din helseregion sammen med det vanlige meldeskjemaet. Dersom RELIS mottar en bivirkningsmelding på de aktuelle midlene uten at tilleggsskjemaet er med, vil RELIS sende dette til melder for utfylling i ettertid. Når RELIS så får utfylt skjema i retur, vil bivirkningsmeldingen bli oppdatert med denne informasjonen.