For aldersgruppen 0-19 år ble det mottatt 530 bivirkningsmeldinger i 2013. Av disse gjaldt 408 vaksinebivirkninger og de øvrige 122 var knyttet til andre legemidler og produkter. Dette er en nedgang i antall meldinger både for vaksiner og andre legemidler sammenlignet med de seneste årene.

Bivirkningsmeldinger kan bidra til økt kunnskap om bivirkninger som er ukjente eller der dokumentasjonen er ufullstendig. Blant meldingene av lite kjente bivirkninger gjaldt en melding et barn som utviklet akutt betennelse i lever og bukspyttkjertel få dager etter oppstart med erytromycin mot en halsinfeksjon. Et annet lite barn fikk nedsatt bevissthet i inntil et kvarter i forbindelse med en injeksjon av humant immunoglobulin. Ti rapporter gjaldt kjente og tidligere ukjente bivirkninger mistenkt forårsaket av ADHD-midler og inkluderte svingninger i blodsukker hos en diabetiker, allergiske reaksjoner og effekter på hjerte-kar.

Bivirkningsrapporteringen kan også bidra til økt kunnskap om fosterskadelige effekter av legemidler. Mistenkt påvirkning av foster er beskrevet i tre meldinger; to gjaldt antiepileptika og i én melding var et opioid mistenkt.

Vaksinebivirkninger omtales i eget avsnitt i årsrapporten og nyere norske tall viser laboratoriebekreftet narkolepsi hos 70 norske barn og ungdommer totalt etter vaksinasjon med Pandemrix.

Aktuelle lenker:
Meldeskjema for mistenkte bivirkninger
Bivirkningsårsrapport 2013