RELIS vil understreke at det er viktig med økt rapportering fra leger da disse rapportene ofte inneholder informasjon av god kvalitet om pasient og hendelsesforløp. Nå er det rapportering fra legemiddelfirmaene som øker mest og mange rapporter mangler basale opplysninger som kjønn eller alder til pasienten. RELIS oppfordrer til økt rapportering og kvalitet i meldingene fra helsepersonell. Dette vil gi oss bedre grunnlag for å lære av bivirkningsrapportene.