Vårt budskap er at årvåkne klinikere er en forutsetning for at legemiddelovervåkning etter spontanrapporteringssystemet skal fungere. Vi mener denne artikkelen er et eksempel på at også alternativ behandling kan gi bivirkninger, og at det er viktig å melde.

Lenke til artikkel og kommentarer:
http://tidsskriftet.no/article/3239746/