En pasient har vært behandlet for psoriasis i flere år med adalimumab (Humira). Adalimumab har vært brukt annenhver uke i perioder. Det siste året har pasienten følt seg vissen i armer og ben, med nummenhet rundt knær, føtter og hender. Nummenheten er verst om morgenen. Pasienten beskriver en følelse av at det er ”noe i leddene”, men leddene er verken hovne eller smertefulle. Det foreligger ikke kraftsvikt. Stramme sko og trening gjør symptomene verre. Trening gjør pasienten svimmel. Kan de beskrevne symptomene være bivirkninger av adalimumab (Humira)?

SVAR
I litteraturen er følgende bivirkninger meldt for adalimumab; parestesier er nevnt som en vanlig bivirkning, neuropati og tremor er rapportert som mindre vanlige bivirkninger, mens demyeliniseringsforstyrrelser og multippel sklerose er nevnt som sjeldne bivirkninger av adalimumab (1,2,3).

En studie viste at inflammatoriske demyeliniserende hendelser fulgte etter behandling med ulike TNF-alfa-hemmere. Det var tre pasienter som ble studert, der de nevrologiske symptomene blant annet var parestesier av underekstremitetene og cerebellar ataxia.  Symptomene debuterte i gjennomsnitt 5 måneder etter oppstart av anti-tumor nekrose faktor behandling. To av pasientene ble helt bra etter seponering av behandlingen.  Det ble i studien anbefalt at pasienter som får denne type behandling skal følges opp med MR av hodet for å fange opp eventuelle demyeliniseringsforstyrrelser (4).

En annen studie beskriver en pasient som etter en måneds behandling med adalimumab utviklet smertefulle parestesier, nummenhet i føttene og svakhet i begge nedre ekstremiteter. Det endte med venstresidig drop-fot. Da adalimumab ble seponert gikk symptomene tilbake i løpet av 4 uker (5).

VURDERING
I det aktuelle tilfellet er det vanskelig å fastslå årsakene til pasientens plager. RELIS oppfordrer likevel til årvåkenhet ved behandling med TNF-alfa-hemmere, og at hendelser med alvorlige og ukjente eller lite omtalte bivirkninger blir rapportert.