RELIS har mottatt tre bivirkningsrapporter der kvinner i 60-70 årene opplevde å miste håret da de brukte NOAK (rivaroksaban eller dabigatran). I det ene tilfellet skjedde hårtapet ca 10 måneder etter behandlingsstart. I et annet tilfelle begynte det 14 dager etter oppstart av legemidlet. I to av meldingene ble det rapportert at håret vokste ut igjen (1). Hårtap er ikke oppgitt som kjent bivirkning i preparatomtalene til rivaroksaban (Xarelto) og dabigatran (Pradaxa) (2).

Det finnes en case-rapport fra Frankrike som forteller om en 26 år gammel kvinne som opplevde å miste håret som følge av rivaroksaban behandling. Her mener de at legemidlet var årsak til hårtapet. Kvinnens hår vokste ut igjen etter seponering av legemidlet (3).

Legemiddelindusert hårtap karakteriseres ved at det som regel er diffust, det medfører ikke arr og det er reversibelt når legemidlet seponeres. Det er mange legemidler som kan gi telogent hårtap (telogent effluvium) som vanligvis oppstår to til fire måneder etter oppstart med legemidlet. For å kunne vurdere en eventuell årsakssammenheng, må endringer i medisinering de siste månedene kartlegges. Samtidig er det viktig å utelukke andre årsaker til hårtapet. Telogent effluvium kan utløses av mange former for fysisk eller psykisk stress, f.eks. alvorlig sykdom, slankekurer eller fødsel (4).

RELIS oppfordrer alle som behandler pasienter med NOAK til å vurdere om eventuelt hårtap kan skyldes legemidlet. Dersom dette er tilfelle bør det meldes som bivirkning.

Vi oppfordrer leger til å melde mistenkte bivirkninger til RELIS – meldeskjema og informasjon om utfylling og innsending finnes her.