En mannlig pasient på en psykiatrisk avdeling utviklet i løpet av en ettermiddag hovenhet i ansikt og tunge. Sykepleierne på vakt beskriver tungen som hoven, den henger mye ute og tar tilsynelatende stor plass i munnen. Pasienten ruller mye på tungen og må selv stikke den tilbake i munnen innimellom. Vedkommende klarer ikke å snakke pga. dette. Pasienten får i tillegg kramper i ansiktet og i beina i løpet av ettermiddagen. Personalet oppfatter at pasienten har spasmer i forbindelse med disse krampene. Legene lurer på om plagene kan skyldes pasientens behandling som også inkluderer hans nye legemidler. Pasienten hadde i en måned brukt Seroquel Depot (kvetiapin) 400 mg x 1, og i tillegg Seroquel tabl 50 mg inntil x 3. I tillegg hadde han startet med Efexor (venlafaksin) to dager før det aktuelle. Han hadde også fått en injeksjon med Cisordinol-Acutard (zuklopentiksol) dagen før. To dager før, og samme dag som symptomene debuterte, fikk han anestesi i forbindelse med elektrokonvulsiv terapi (ECT). Legene diskuterer om pasientens symptomer er allergiske (hoven i munn og ansikt) eller skyldes ekstrapyramidale (kramper, spasmer) bivirkninger, og kontaktet RELIS for en vurdering.

Dystoni er en medisinsk betegnelse på en gruppe tilstander med ufrivillige muskelsammentrekninger. Typisk ses gjentatte, ufrivillige, vedvarende muskelsammentrekninger hvor vedkommende ofte inntar unormale kroppsstillinger. Denne type ufrivillige bevegelser kan komme fra en enkelt muskel, fra grupper av muskler, eller den kan omfatte større deler av kroppen. Legemidler (psykofarmaka) er en hyppig årsak til reversible ekstrapyramidale bivirkninger (EPS), og akutt dystoni rammer særlig ansikt og tunge, men også nakke, kropp og i ekstremiteter (1). Bivirkningen inntrer typisk 1 – 3 døgn etter oppstart med f.eks. antipsykotika. Opp til 33 % av akutt psykotiske pasienter kan få legemiddelinduserte motoriske forstyrrelser de første dagene etter behandling med antipsykotika, og yngre menn har høyere risiko for akutt EPS (2). Akutt dystoni kan ta mange former, og når tungen involveres kan det gi mistanke om makroglossia. En tilsynelatende hoven tunge kan lett mistolkes som allergi med påfølgende henvisning til legevakt eller tilsyn på sykehus (2). RELIS konkluderte med at EPS var årsaken til det aktuelle og viste til at motoriske bivirkninger er en forventet farmakologisk bivirkning av psykofarmaka. For zuklopentiksol regnes f.eks. dystoni som en vanlig (≥1/100 til <1/10) bivirkning (3).