Det aktuelle tilfellet beskriver en eldre pasient som i flere år har brukt eculizumab (Soliris) mot paroksystisk nattlig hemoglobinuri (PNH). Pasienten fikk injeksjoner med eculizumab annenhver uke og misfarging av hud og slimhinner beskrives å ha forekommet kort tid og flere ganger etter injeksjon med eculizumab. Misfargingen startet alltid på fingerknokene og spredde seg proksimalt, men ikke forbi håndleddet. Misfargingen vedvarte i et par dager etter injeksjon og forsvant deretter uten at pasienten opplevde andre symptomer eller ubehag.

Misfarging av huden beskrives i preparatomtalen som en kjent, men mindre vanlig bivirkning av eculizumab. Også røde eller fiolette flekker under huden er beskrevet ved bruk av eculizumab (1). Dokumentasjonen er begrenset og vi finner ikke omtale av misfarging av hud ved bruk av eculizumab i internasjonale preparatomtaler eller databaser.

På verdensbasis er det i løpet av de siste 5 årene meldt et 20-talls tilfeller av mistenkt misfarging av hud og 2 tilfeller av misfarging av tunge assosiert med bruk av eculizumab. I de fleste av disse tilfellene ble misfarging av hud meldt som et av mange symptomer, og i kun 2 tilfeller er det meldt som eneste bivirkningsterm. I begge tilfellene ble eculizumab brukt samtidig med flere legemidler. Disse meldingene gir ikke informasjon om bedring etter seponering (2).