RELIS har mottatt en bivirkningsmelding der det meldes om langvarig og illeluktende diaré som mistenkt bivirkning av sertralin (Zoloft). Diaréen oppstod etter mange års behandling og varte i nesten like mange år frem til sertralin ble seponert.

Diaré er en kjent og svært vanlig bivirkning av sertralin.  I den norske preparatomtalen er forekomsten angitt å være på 18 % (1). Gastrointestinale bivirkninger regnes som en klasseeffekt av SSRI, men i følge UpToDate kan det se ut som sertralin gir diaré hyppigere enn andre SSRI (2).

De fleste bivirkninger ved SSRI-behandling oppstår og går over i løpet av de første ukene av behandlingen. En studie basert på rapporter til en svensk bivirkningsdatabase har likevel vist at mange mistenkte bivirkninger, deriblant diaré, kan oppstå mange måneder (>6) etter oppstart med SSRI (3).

Det er i medisinsk litteratur lite å finne om vedvarende eller kronisk diaré i relasjon til bruk av SSRI. Vi vet at serotonin er et viktig signalmolekyl i GI-traktus som blant annet initierer peristaltikk og sekretoriske reflekser. Serotonin inngår her i et komplekst system og den fullstendige rollen serotonin har for gastrointestinal funksjon er ikke kjent (4). Flere pasientfortellinger på nettet beskriver kronisk diaré mistenkt indusert av SSRI, men disse opplysningene er ikke bekreftet eller validert av helsepersonell. SSRI har også vært forsøkt i behandling av pasienter med irritabel tarm-syndrom.

Når det gjelder illeluktende avføring finner vi ikke at sertralin eller andre SSRI er kjent for å gi dette.

Oppsummert er diaré vanlig ved bruk av SSRI, spesielt i en oppstartsfase. Lite er kjent om diaré som oppstår etter flere års behandling og som også vedvarer i flere år. Det kan selvsagt ikke utelukkes andre årsaker til diaréen, men mistenker en at et legemiddel er involvert, er det helt riktig og samtidig viktig at dette meldes til RELIS!