Statens legemiddelverk ønsker å styrke bivirkningsovervåkningen ved å oppfordre apotekfarmasøyter til å rapportere bivirkninger. Hensikten med dette er å øke antallet bivirkningsmeldinger for preparatgrupper som vi i dag får lite informasjon om.