Introduksjon
RELIS har mottatt en melding på alvorlig nyresvikt ved bruk av et kinesisk urtepreparat. Det mistenkte preparatet ble analysert, og det viste seg å inneholde aristolochiasyre. Aristolochiasyrer  finnes i planter fra Aristolochia -  familien, og er skadelige for nyrene og kreftfremkallende selv i små doser. Aristolochiasyrer finnes i alle deler av planten: Rot, stengel, blad og frukt (1).

Pasientkasus
Pasienten har brukt naturmidlet i cirka 7 år og har økt dosene den siste tiden. Pasienten har brukt preparatet for sin hypertensjon, men også for andre indikasjoner (blant annet for å "rense leveren"). Pasienten ble innlagt på sykehus med uttalt anemi. Blodprøver ved innkomst viste en hemoglobinverdi under 6 g/dl. Det ble også raskt oppdaget at pasienten hadde en nyresvikt med en kreatininverdi på over 2000 µmol/l som man regnet med var hovedårsaken til anemien. Erytropoietinbehandling og hemodialyse ble startet, og allmenntilstanden bedret seg raskt. Pasienten er nå i permanent dialyse i påvente av nyretransplantasjon.

Diskusjon
Aristolochia har vært brukt i kinesisk urtemedisin som betennelsesdempende middel mot revmatiske sykdommer. I mange land er aristolochia forbudt på grunn av innholdet av aristolochiasyrer. I Belgia, Frankrike, Storbritannia, Kina og Japan er det sett flere tilfeller av nyreskader som har ført til kronisk nyresvikt, nyretransplantasjon og også enkelte dødsfall. Aristolochiasyrer har også resultert i utvikling av kreft i urinveiene. En undersøkelse av kinesiske urtemedisiner i Storbritannia viste at det fantes spor av aristolochia i 44 % av de 63 preparatene som ble analysert (1). Alle aristolochia - artene er klassifisert som reseptpliktige i Norge. Klassifiseringen innebærer at det er forbudt å omsette aristolochiaholdige midler uten godkjenning fra Statens legemiddelverk (2).

Pasientens urtepreparat ble seponert, og etter behandling for anemi og nyresvikt bedret pasientens allmenntilstand seg. De vanligste årsakene til nyresvikt, som glomerulonefritt, hypertensjon og infeksjon, ble utelukket. Nyrebiopsien var forenlig med nefropati utløst av kinesiske urter. Pasienten brukte ingen legemidler som kan mistenkes å ha bidratt til hendelsen. Pasientens bruk av urtepreparatet som inneholdt aristolochia ser ut til å være den sannsynlige årsaken til den oppståtte nyresvikten.

Legemiddelverket ber brukere av kinesiske urtemedisiner være spesielt oppmerksomme! Man bør unngå preparater som mangler fullstendige opplysninger om innholdsstoffene. Leger bør spørre pasienter med uforklarlig nyresvikt om bruk av urtemedisiner.

RELIS ønsker at helsepersonell sender meldinger på ugunstige effekter av naturmidler til sitt lokale RELIS. Ved mistanke om at spesifikke produkter inneholder aristolochia, kan blant annet Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital være behjelpelig med analyse.