Læringsmål
Etter endt kurs skal deltakere ha tilegnet seg kunnskap om sikker bruk av antiepileptika til behandling av kronisk sykdom hos kvinner og menn, med særskilt fokus på håndtering av legemiddelrelaterte problemstillinger.


Mer informasjon og påmelding