Farmakoterapi i allmennpraksis (Legeforeningens kurs 28942) arrangeres 11.-13. november 2015 på Soria Moria i Oslo.

Kursets læringsmål er praktisk kunnskap om viktige behandlingsprinsipper og vurdering av legemidlers effekt, bivirkninger og interaksjoner. Målgruppen for kurset er leger i primærhelsetjenesten og farmasøyter (cand. pharm/master i farmasi).

RELIS-ansatte deltar både som foredragsholdere og i kurskomitéen.
 
Her finner du nærmere opplysninger om program og påmelding lenke til: http://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=28942