Kurset (30444) er godkjent for følgende spesialiteter:
ALLMENNMEDISIN (klinisk emnekurs, 16 timer)
KLINISK FARMAKOLOGI (valgfritt kurs, 16 timer)

Påmeldingsfrist 2. november

Mandag 16. november Møteleder: Olav Spigset
Klokken
Program
08:15-08:45 Kaffe og registrering
08:45-09:00
Innledning og velkommen ved Harald Chr. Langaas, Leder RELIS Midt-Norge
09:00-09:45


Nyere antidiabetika – en farmakologisk gjennomgang
Master i farmasi, PhD. Hanne Fiskvik Fleiner
RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital.
09:45-10:30


Utredning og behandling av diabetes type 2
Overlege Tor Claudi,
Medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset Bodø.
10:30-10:45
Pause
10:45-11:30


Når og hvordan starte insulinbehandling hos pasienter med diabetes type 2?
Overlege Tor Claudi,
Medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset Bodø.
11:30-12:30
Lunsj
12:30-13:00


Diabetesveilederen – hva har skjedd siden sist? Hva skjer framover? 
Overlege Tor Claudi,
Medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset Bodø.
13:00-13:45


Forebygging og behandling kardiovaskulære senvirkninger hos diabetikere
Overlege Rune Mo,
Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital.
13:45-14:00
Pause
14:00-14:30


Behandling av diabetes type 2 hos eldre
Overlege Sigurd Storhaug Evensen,
Medisinsk klinikk, Avdeling for Geriatri, St. Olavs Hospital.
14:30-15:00


NOKLUS diabetesskjema
Diabetessykepleier Tone Vonheim Madsen,
NOKLUS.
15:00-15:45


Testosteron – kilde til evig ungdom?
Professor/overlege Johan Svartberg,
Endokrinologisk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge.
15:45-16:00
Pause
16:00-16:45


Behandling av overvekt/fedme
Overlege Bård Kulseng,
Medisinsk klinikk, St. Olavs Hospital.
16:45-17:00
Diskusjon og avslutning
19:30
Middag


Tirsdag 17. november Møteleder: Roar Dyrkorn
Klokken
Program
08:30-09:15


Hypotyreose – utredning og behandling
Overlege Kristian Fougner
Medisinsk klinikk, St. Olavs Hospital.
09:15-10:00


Hypertyreose – utredning og behandling
Overlege Kristian Fougner
Medisinsk klinikk, St. Olavs Hospital.
10:00-10:30
Pause og utsjekking
10:30-11:00


Osteoporosemidler
Lege i spesialisering Christine L. Bandlien
RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital.
11:00-11:30


Osteoporose – utredning og behandling
Overlege Unni Syversen
Medisinsk klinikk, St. Olavs Hospital.
11:30-12:30
Lunsj
12:30-13:00


Osteoporose - Langtidsvirkninger av behandling? Hvor lenge bør man behandle?
Unni Syversen
Medisinsk klinikk, St. Olavs Hospital.
13:00-13:30


Legemidler som kan gi hyperglykemi, hypotyreose og osteoporose
Overlege/professor Olav Spigset, 
Avdeling for klinisk farmakologi, RELIS Midt-Norge, St. Olavs Hospital.
13:30-14:00


Bivirkninger av anabole steroider i doping
Avdelingssjef Trond Aamo
Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital.
14:00-14:15
Pause
14:15-15:00


Polycystisk ovariesyndrom – diagnostikk og behandling
Overlege/professor Eszter Vanky,
Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital.
15:00-15:30


Behandling av kortvoksthet og langvoksthet
Overlege Rønnaug Ødegård
Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital.
15:30-15:45
Diskusjon og avslutning