Foredragsholdere og program (med forbehold om endringer):

  • Ann Helen Kristoffersen, spesialist i medisinsk biokjemi, overlege Haukeland universitetssjukehus, PhD, og medlem av Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon: «DOAK – fra studier til «real-life»
  • Jan Anker Jahnsen, cand. pharm., PhD, RELIS Vest: Litt av hvert om DOAK – RELIS sitt perspektiv
  • Geir Thue, fastlege og spesialist i allmennmedisin intervjues av Tormod Bjånes, spesialist i klinisk farmakologi, overlege Haukeland universitetssjukehus: Erfaringer etter 3 år med DOAKS- ville jeg gjort det samme om igjen? Råd fra klinisk praksis

Tid:
Tirsdag 24. november kl. 18-21 (uke 48).
Sted:

1) Birkhaugsalen rom D-303, 3. etasje Sentralblokken, Haukeland universitetssjukehus.
2) Aulaen, 2.etg, Stavanger universitetssjukehus (streaming via Microsoft Lync).
Påmelding:
Via skjema her eller tlf 55 97 53 60

Godkjenninger:
Møteserien, med 4 temakvelder à 3 timer, er et samarbeid mellom RELIS Vest og Seksjon for klinisk farmakologi. Den er godkjent av Legeforeningen med inntil 12 timer for videre- og etterutdanning i allmennmedisin. For å få tellende timer må man delta på minimum 6 timer i løpet av møteserien.

RELIS søker temakvelden godkjent for FEVU-poeng fra Norges Farmaceutiske Forening. Den enkelte farmasøyt søker så NFF om FEVU-poeng etter hver temakveld.

Kommende temakvelder:
Møteserie for 2016 er ennå ikke planlagt