Kursets læringsmål er praktisk kunnskap om viktige behandlingsprinsipper og vurdering av legemidlers effekt, bivirkninger og interaksjoner. Målgruppen for kurset er leger i primærhelsetjenesten og farmasøyter (cand. pharm/master i farmasi).

RELIS-ansatte deltar både som foredragsholdere og i kurskomitéen.

Her finner du nærmere opplysninger om program og påmelding