Kurset er søkt godkjent som tellende for spesialisering og etterutdannelse i allmennmedisin, obstetrikk/gynekologi, pediatri og klinisk farmakologi. Annet helsepersonell med interesse for temaet er også velkomne til å delta.

Mer informasjon om kurset og om påmelding finner du i Legeforeningens kurskatalog