Påmelding innen 9. januar.

Ingen ledige plasser.

Antall plasser: 100

  Mandag 26. januar

  Klokken Program (Møteleder: Erlend Aa)
  09:00-09:45
  Kaffe og registrering
  09:45-10:00

  Innledning og velkommen ved Harald Chr. Langaas,
  Leder RELIS Midt-Norge
  10:00-10:45


  Presentasjon av RELIS - Praktisk kildebruk i apotek
  Cand.pharm. Pål-Didrik Hoff Roland,
  RELIS Midt-Norge, St. Olavs Hospital.
  10:45-11:30


  NSAIDs - konkrete råd i apotek
  Professor Lars Slørdal,
  NTNU/Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge.
  11:30-12:30
  Lunsj
  12:30-13:15


  Nytt og nyttig om legemiddelbruk ved graviditet og amming
  Cand.pharm. Ann-Katrin Eriksen,
  RELIS Midt-Norge, St. Olavs Hospital.
  13:15-13:45


  Risikokommunikasjon i apoteket og Trygg Mammamedisin
  Cand.pharm. Gro Havnen,
  RELIS Sør-Øst, Oslo universitetssykehus.
  13:45-14:00
  Pause
  14:00-14:45


  Administrasjon av legemidler til barn
  Cand.pharm. Elin Bergene,
  Sykehusapoteket i Trondheim.
  14:45-15:30


  Interaksjoner
  Overlege/professor Olav Spigset,
  Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge.
  15:30-15:45
  Pause
  15:45-16:30


  Interaksjoner
  Overlege/professor Olav Spigset,
  Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge.
  16:30-16:45
  Diskusjon og avslutning av dagen
  19:30
  Middag

  Tirsdag 27. januar

  Klokken
  Program (Møteleder: Pål-Didrik Hoff Roland)
  09:00-09:45


  Vanedannende legemidler
  Overlege, spes. klinisk farmakologi Andreas Austgulen Westin,
  Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge.
  09:45-10:15
  Pause og utsjekking
  10:15-10:45


  Penicillin – doseringsregimer og praktisk bruk
  Cand.pharm. Harald Chr. Langaas,
  RELIS Midt-Norge, St. Olavs Hospital.

  10:45-11:30


  Langtidsbruk av slimhinneavsvellende nesespray
  Fastlege, lege i spesialisering Christine L. Bandlien,
  Vikhammer legekontor, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital.

  11:30-12:30
  Lunsj
  12:30-13:15


  Kombinasjonsmidler med paracetamol
  Cand.pharm. Harald Chr. Langaas,
  RELIS Midt-Norge, St. Olavs Hospital.
  13:15-14:00


  Seksuelle bivirkninger av antidepressive legemidler
  Lege i spesialisering Joachim Frost,
  Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge.
  14:00-14:15
  Pause
  14:15-15:00


  Fotosensitivitet og legemidler
  Cand.pharm.Erlend Aa,
  RELIS Midt-Norge, St. Olavs Hospital.
  15:00-15:45


  Reisemedisin - generell rådgivning ved reise
  Overlege, spes. klinisk farm., spes. allm. med. Ketil Espnes,
  Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge.
  15:45-16:00
  Diskusjon og avslutning