Aktuelle saker fra RELIS blir i år om: Forskrivning av B-preparater; bilførere og ”faste grenser”, nødprevensjon og kroppsvekt, og ny dosering av penicillin.

Legeforeningen har godkjent kurset (L-29111) med 7 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning i allmennmedisin, med 7 timer som valgfritt kurs for alders- og sykehjemsmedisin, og med 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning innen barne- og ungdomspsykiatri, geriatri, indremedisin, klinisk farmakologi, medisinsk biokjemi og psykiatri.

Norges Farmaceutiske Forening har tildelt kurset 5 FEVU-poeng.

Påmeldingsfrist: Tirsdag 3. februar 2015.

Påmelding kan gjøres her

Kursavgiften (dagpakke) er kr 2.100, inkluderer kaffe/te/pausemat og lunsj.

Påmeldingen er bindende. Du vil få bekreftelse for mottatt påmelding og deltagelse på kurset pr e-post. Faktura vil bli tilsendt senere. Kursavgift vil ikke bli refundert etter påmeldingsfristens utløp. Kursbevis utdeles ved kursslutt.


PROGRAM (pr 22.01.2015)

08:30
Registrering og kaffe/te/rundstykker
09:00

VELKOMMEN
Tone Westergren, Seksjonsleder RELIS Sør-Øst/OUS
Møteleder: RELIS Sør-Øst

Fra LÆREBOKA

09:10

Legemidler virker ikke likt hos alle
Professor Hege Christensen, Farmasøytisk institutt/UiO
09:45

Farmakokinetiske forandringer ved nedsatt organfunksjon/sykdom
Overlege Arne Helland, spesialist i klinisk farmakologi St. Olavs Hospital
10:30
PAUSE
10:45


Genetikk – betydning av arv på effekt av legemidler
Professor Espen Molden, Farmasøytisk institutt/UiO, og Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus
11:15


Legemiddelgjennomgang
Overlege Morten Finckenhagen, Statens legemiddelverk, og
spesialist i allmennmedisin
12:00
LUNSJ

Møteleder: RELIS Sør-Øst

Fra LÆREBOK til LEGEKONTOR

13:00

Serumkonsentrasjonsmåling av legemidler
Lege Kristin Nordal, Avd. for farmakologi, OUS
13:20

Uventede effekter – hva bør man tenke på, eks. statiner og SSRI
Professor Espen Molden, Farmasøytisk institutt/UiO, og Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus
14:00
PAUSE
14:15


Når retningslinjene ikke strekker til
Overlege Roar Dyrkorn, spesialist i klinisk farmakologi, St. Olavs Hopsital, og
spesialist i allmennmedisin
15:00Aktuelle saker fra RELIS
Forskrivning av B-preparater; bilførere og "faste grenser" – Ingebjørg Gustavsen
Nødprevensjon – er kroppsvekt av betydning? – Tone Westergren
Ny dosering av penicillin. – Hilde Fjeld
15:45
Diskusjon og avslutning
16:00
SLUTT