I samarbeid med Klinisk farmakologi ved UNN - Tromsø inviterer RELIS Nord-Norge til den fjerde av i alt fem temakvelder som gjennomføres høsten 2013 / våren 2014. Tilbudet er primært rettet mot allmennpraktiserende leger, men leger fra andre fagfelt samt annet helsepersonell er også velkomne til å delta. Deltagelse på alle samlinger (5) er godkjent av Legeforeningen med til sammen 25 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i farmakologi til videre- og etterutdanningen. Deltagelse på 3 samlinger gir 15 kurspoeng. Deltagelse på 2 samlinger godkjennes som møteserie med 10 poeng.

Valg av tema er basert på aktuelle problemstillinger og henvendelser til RELIS. Det er ingen deltageravgift, men påmelding er nødvendig da det i forkant av hver temakveld vil bli sendt ut en kasuistikk som deltagerne skal forberede for en kort diskusjon og gjennomgang i plenum på temakvelden. Enkel servering (kaffe/te, frukt e.l).

Temakveld 4 – Legemidler til gravide og ammende

18:00-18:05
  Velkommen. Praktisk informasjon.
18:05-19:00

  Bruk av legemidler hos gravide
v/ Gro Cecilie Havnen, RELIS Sør-Øst
19:00-19:30

  Bruk av legemidler hos ammende
v/ Elisabet Nordmo, RELIS Nord-Norge
19:30-19:45
  Beinstrekk m/ kaffe, te og frukt
19:45-20:15

  Oppfølging av gravide legemiddelbrukere og mulighet for påvisning av misdannelser
v/ Bodil Hvingel, Fødepoliklinikken, UNN Tromsø
20:15-20:45

  Oppfølging av nyfødte med legemiddelpåvirkning og praktiske vurderinger i forhold til amming
v/ Claus Klingenberg, Barneavdelingen, UNN Tromsø
20:45-21:00

  Gjennomgang av kasuistikk
v/ Elisabet Nordmo, RELIS Nord-Norge
     
Tid og sted:
  Onsdag 9.april kl 18-21, Klinikkrom B (A2.534), UNN-Tromsø.
Påmelding:

  på e-post til [email protected], eller telefon 776 45890, senest 6.april.
Påmeldte fra tidligere temakvelder trenger ikke sende ny påmelding.

Kurset er gratis.

Kommende temakvelder i kurset:
Temakveld 5: Antiepileptika, psykofarmaka og monitorering (juni 2014)