Foredragsholdere og program:

Mala Naik, Overlege, Seksjon for geriatri, Haraldsplass Diakonale sykehus
  • Demens – diagnostikk, differensialdiagnoser og generell behandling
Elena Selvåg, Overlege, Olaviken alderpsykiatriske sykehus
  • Demens og ledsagende agitasjon/uro/forvirring
  • Komorbiditet med psykiatri
Tid:
Tirsdag 8. april kl 18-21 (uke 15).
Sted:

3. etg Sentralblokken, Birkhaugsalen rom D-303, 
Haukeland universitetsjukehus, Bergen.
Påmelding:
[email protected] eller til tlf. 55 97 53 60

Møteserien er et samarbeid mellom RELIS Vest og Seksjon for klinisk farmakologi og er
godkjent av Legeforeningen med inntil 12 timer for videre- og etterutdanning i
allmennmedisin. Det er også søkt om godkjenning for spesialiteter innen geriatri og indremedisin. For å få tellende timer må man delta på minimum 6 timer i løpet av
møteserien. For farmasøyter har vi søkt om FEVU-poeng fra Norges Farmaceutiske Forening.