Vi innleder årets møteserie med å sette barns legemiddelbehandling i fokus for temakvelden tirsdag 24. mars. Akutt smertebehandling hos barn samt behandling av astma blir hovedtemaer. Det blir lagt opp til dialog og diskusjon om disse problemstillingene.

Barn må ofte behandles med legemidler som ikke er godkjent for bruk hos barn og kilder til informasjon kan være vanskelig å finne. Dette er blant utfordringene Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn jobber med. Nettverket er medarrangør av denne temakvelden og vil gi dere tips om gode informasjonskilder.

Møteserien vil videre i hvert kvartal av 2015 omhandle antibiotika, hormonpreparater til kvinner og de nye antikoagulantia.

Foredragsholdere og program:
 • Christina Brudvik, spesialist i allmennmedisin og 1. amanuensis ved Bergen legevakt og UiB. Akutt smertebehandling av barn i allmennpraksis og på legevakt
 • Line Apeland Sørensen, lege, Barneklinikken Haukeland universitetssjukehus.
  Behandling og oppfølging av barn med astma. Hva kan legen gjøre i allmennpraksis?
 • Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn og RELIS
  Gode informasjonskilder og nettressurser v/Nettverket
  Svar om barns legemidler og bivirkninger v/RELIS
Tid: Tirsdag 24. mars kl. 18-21 (uke 13).
Sted: 
 1. Birkhaugsalen rom D-303, 3. etasje Sentralblokken,
  Haukeland universitetssjukehus.
 2. Aulaen, 2.etg, Stavanger universitetssjukehus (streaming via Microsoft Lync).
Påmelding: Klikk for påmeldingsskjema, evt tlf 55 97 53 60

Godkjenninger:
Møteserien, med 4 temakvelder à 3 timer, er et samarbeid mellom RELIS Vest og Seksjon for klinisk farmakologi. Den er godkjent av Legeforeningen med inntil 12 timer for videre- og etterutdanning i allmennmedisin. For å få tellende timer må man delta på minimum 6 timer i løpet av møteserien. Det er også søkt om godkjenning innenfor flere spesialiteter, og mer informasjon kommer.

For farmasøyter søker RELIS om FEVU-poeng fra Norges Farmaceutiske Forening for deltakerne etter hver temakveld.