Møteserien vil videre i andre halvdel av 2015 omhandle hormonpreparater til kvinner og de nye antikoagulantia.

Foredragsholdere og program:

  • Litt av hvert om antibiotika – RELIS sitt perspektiv. Hilde Fjeld, Rådgiver, farmasøyt, RELIS Sør-Øst og Avd. for smittevern, Oslo universitetssykehus: 
  • For sikkerhets skyld? Riktigst mulig antibiotikabruk i allmennpraksis. Sigurd Høye, Post doc og allmennlege, Antibiotikasenteret for primærmedisin: 
  • Antibiotikaresistens – betyr det slutten på den antibiotiske æra? Ingrid Smith, overlege ved KAS (Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten) og 1. amanuensis ved UiB: 
Tid: Tirsdag 26. mai kl. 18-21 (uke 22).
Sted:
  1. Birkhaugsalen rom D-303, 3. etasje Sentralblokken, Haukeland universitetssjukehus.
  2. Aulaen, 2.etg, Stavanger universitetssjukehus (streaming via Microsoft Lync).

Påmelding: Klikk for påmeldingsskjema, evt tlf 55 97 53 60

Godkjenninger:
Møteserien, med 4 temakvelder à 3 timer, er et samarbeid mellom RELIS Vest og Seksjon for klinisk farmakologi. Den er godkjent av Legeforeningen med inntil 12 timer for videre- og etterutdanning i allmennmedisin. For å få tellende timer må man delta på minimum 6 timer i løpet av møteserien. Det er også søkt om godkjenning innenfor flere spesialiteter, og mer informasjon kommer.

For farmasøyter søker RELIS om å få hver enkelt temakveld godkjent for FEVU-poeng fra Norges Farmaceutiske Forening. Den enkelte søker så NFF om FEVU-poeng etter hver temakveld.