Lisa Drange Hole og Jan Schjøtt ved RELIS Vest har publisert en artikkel hvor de beskriver et kasus hvor en pasient innlegges med symptomer på et akutt koronarsyndrom. Tilgjengelig diagnostikk finner ingen tegn på organisk hjertesykdom, og man mistenker en legemiddelbivirkning. Metylfenidat kan, i likhet med andre psykostimulerende legemidler, gi økt blodtrykk, takykardi og vasospasme som kan utløse brystsmerter og gi troponinstigning som i det aktuelle tilfellet.

Artikkelen er publisert internasjonalt og kan leses her:
http://www.biomedcentral.com/1756-0500/7/480 

BMC Research Notes.2014, 7:480
DOI: 10.1186/1756-0500-7-480