Kasuistikken er nå publisert internasjonalt og kan leses her:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213323213000522