Konklusjonen er at bruk av kortikosteroider var forbundet med en økt risiko for mageblødning og perforasjon i totalmaterialet. Risikoøkningen var bare statistisk signifikant for hospitaliserte pasienter. For ambulante pasienter var det en svært lav forekomst av mageblødning/ perforasjon og risikoøkningen var ikke statistisk signifikant.