Jan Schjøtt og Jenny Bergman ved RELIS Vest har publisert en artikkel hvor de beskriver hvordan RELIS som kombinert legemiddelinformasjons- og bivirkningssenter egner seg til å finne ny kunnskap om sikkerhet av legemidler. Spørsmål og bivirkningsrapporter om Lyrica (pregabalin) og misbruk de 4 første årene etter markedsføring i 2004 brukes som eksempel. Tilgang til RELIS databasen og den nasjonale bivirkningsdatabasen gjør at rådgivere ved RELIS kan oppdage ukjente bivirkninger på bakgrunn av få henvendelser og rapporter. Ved å referere til de respektive databasene kan RELIS raskt beskrive kunnskap om slike bivirkninger i sin respons til helsepersonell.

Artikkelen er publisert internasjonalt og kan leses her:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4085319/