Link til hele publikasjonen (pdf) hos SERAF (Senter for rus- og avhenghetsforskning).