Spørsmål til RELIS
En kvinne har fått 150 mg endose Diflucan® (flukonazol) mot candida vaginitt. Denne behandling ble gitt 3-5 dager etter at hun hadde hatt samleie. Hun kan derfor ha vært gravid under behandlingen. Kan dette skade eller påvirke fosteret slik at abort bør vurderes?

Flukonazol hemmer candida soppens cytokrom P450 avhengige ergosterolbiosyntese og fører til defekter i soppens cellemembran (1). Ved høy, kontinuerlig dosering er det blitt observert teratogene effekter hos rotte, noe som kan ha sammenheng med hemmet østrogensyntese (2). Enkelte kasuistiske rapporter om medfødte misdannelser hos menneske er blitt rapportert ved høy dose på 400 til 800 mg/dag, men dette er ikke sett ved lav dosering på 50 til150 mg gitt en eller flere ganger under svangerskapet (2).

I en studie hvor 289 gravide fikk flukonazol i lav dose under 1.-26. svangerskapsuke ble det ikke sett økt hyppighet av misdannelser. I en annen studie ble det heller ikke observert forskjell i hyppighet av misdannelser mellom 226 gravide som hadde fått og 452 gravide som ikke hadde fått flukonazol. Nylig er det publisert at 121 gravide som fikk flukonazol i første trimester ikke hadde økt hyppighet av misdannelser (3).

Det har vært flere henvendelser til Drugline (4) om enkeldoser på 150 mg gitt til gravide i begynnelsen av svangerskapet kan skade fosteret. De konklusjoner man til nå kan trekke er at enkeltdose på 150 mg flukonazol ikke synes å skade fosteret. Det foreligger derfor ikke indikasjon for provosert abort i det aktuelle tilfelle.