Spørsmål
Gjeldende retningslinjer for behandling av innvollsorm er at alle i en familie skal behandles når ett familiemedlem har fått påvist innvollsorm. Farmasøyt spør om dette kan medføre at ormen blir resistent.

Svar
I likhet med situasjonen for de fleste antimikrobielle midler, kan det også oppstå resistens mot midler mot innvollsorm (1). Flere mekanismer er/kan være involvert (2):
- endring av bindingssteder
- detoksifiseringsprosesser som omfatter økt aktivitet av flere mer eller mindre spesifikke enzymer
- økt effluks av legemiddel ved hjelp av cellemembranefflukspumpen P-glykoprotein.

Foreløpig er imidlertid problemet størst i veterinærmedisin (1). Hos menneske er det bare rapportert noen få tilfeller og da i forbindelse med gjentatt massebehandling i Afrika og Australia. De species som har vært involvert er hakeormene Necator americanus og Ancylostoma duodenalis samt Onchocerca volvolus som er årsak til filariasis.

Konklusjon
Resistens mot anthelmintika er foreløpig ikke noe problem i behandling av innvollsorm hos menneske etter gjeldende anbefalinger.