Statens legemiddelverk har påvist ulovlig tilsetning av deksametason i naturmidlet Phu Chee.

I løpet av 2004 har RELIS Nord-Norge mottatt 11 bivirkningsmeldinger etter bruk av Phu Chee. Det kan virke som om preparatet har vært spesielt populært i området rundt Narvik. Legemiddelverket har også påvist mindre mengder prednisolon i naturmidlene Lin Chee og Active Rheuma plus, men har foreløpig ikke mottatt noen bivirkningsmeldinger etter bruk av disse. Da innholdet av kortikosteroider ble påvist nedla Statens legemiddelverk forbud mot salg av disse naturmidlene, og forholdene ble politianmeldt. Avdekkingen av denne saken har ført til mange oppslag i media, spesielt i lokalaviser i Nord-Norge, men også nasjonalt og internasjonalt.

Phu Chee har vært solgt i Norge via internett, postordre og lokale selgere, og har blitt brukt mot revmatiske lidelser som leddgikt og slitasjegikt. Pasienter opplevde at plager som smerter, stivhet og hevelser i ledd forsvant etter bare få dagers bruk, og i enkelte miljø gikk ryktene fort om "vidundermidlet" Phu Chee.

I følge teksten på pakningen skal Phu Chee bare inneholde planteekstrakter. Mistanken om at naturmidlet kunne inneholde kortikosteroider ble vekket da en pasient tok tablettene med til legen sin etter å ha fått steroidlignende bivirkninger. Analyser foretatt ved Statens legemiddelverk viste at Phu Chee inneholder 0,4-0,5 mg deksametason per tablett, i tillegg til et antihistamin som ikke er sikkert identifisert. Med en dosering på 3-9 tabletter daglig gir dette en dagsdose av deksametason i området 1,2-4,5 mg, noe som tilsvarer omtrent 10-40 mg prednisolon (1). Dette er doser som utgjør signifikant risiko for kortisonrelaterte bivirkninger, og enkelte av pasientene hadde i tillegg fått foreskrevet kortikosteroider fra legen sin.

De vanligste bivirkningene som er rapportert til RELIS Nord-Norge etter bruk av Phu Chee er vektøkning, måneansikt, økt hårvekst i ansiktet hos kvinner og lave verdier av kortisol og ACTH. Enkelte hadde kortisolverdier under nederste deteksjonsgrense. Det er også beskrevet tilfeller med hyppige infeksjoner, magesmerter og økt tendens til blåflekker og sårdannelser. De fleste av meldingene er klassifisert som alvorlige, og i ett tilfelle medførte bivirkningene sykehusinnleggelse.

Legemiddelverket har mottatt kundelister fra leverandørene av disse produktene, og sendt ut brev til ca. 500 personer som har kjøpt preparatene. I brevet oppfordres kundene til å ta kontakt med lege før de avbryter behandlingen (2). Vi kan ikke utelukke at naturmidlene har vært brukt av flere enn de som står på disse listene.

Råd til pasienter
Alle pasienter som har brukt disse preparatene bør fortsette med behandlingen inntil de har vært til vurdering hos lege. Brå seponering kan være forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger, da kroppens egenproduksjon av kortisol kan være kraftig redusert. Dette kan være spesielt farlig ved infeksjoner, skader eller større operasjoner (1).

Råd til leger
Pasienter som har brukt disse naturmidlene bør undersøkes klinisk og med laboratorieprøver. S-kortisol bør måles om morgenen, og lav verdi indikerer at pasienten kan ha vært utsatt for kortikosteroider. Det vil også være aktuelt å måle S-kalium, S-natrium, B-glukose og P-ACTH. Dersom det påvises steroideffekt bør nedtrappingsbehandling med kortikosteroider vurderes. Varighet og dosering ved slik nedtrappingsbehandling vil variere etter hvor lenge og i hvilke doser pasienten har brukt disse naturmidlene. Klinisk erfaring med pasienter som har brukt Phu Chee har vist at prednisolon 10-15 mg én gang daglig med nedtrapping over noen uker fungerer bra. Ved behov kan det konfereres med spesialist i indremedisin eller endokrinologi (1).

Flere tilfeller
Dette er ikke første gang legemidler er påvist i naturmidler. Idrettsutøvere har ved flere anledninger lagt skylden på helsekostpreparater når de har blitt tatt i dopingkontroller. Dette er imidlertid det alvorligste tilfellet som til nå er påvist i Norge. RELIS og Legemiddelverket oppfordrer farmasøyter på apotek til å være oppmerksomme på problematikken. Det er blant annet grunn til å fatte mistanke når:
- midler som skal være smertestillende gir kraftig og hurtig innsettende effekt
- midler som skal være slankende gir hurtig vektreduksjon
- midler som skal fremme god søvn virker sterkt søvndyssende
- midler mot utslett og eksem gir kraftig og hurtig innsettende effekt

I slike tilfeller er det risiko for at det kan være tilsatt legemidler som steroider, antihistaminer eller efedrin.

Tidligere i år ble det avdekket innhold av efedrin i slankemidlet Lepigen, og i Sverige etterforskes det et dødsfall etter bruk av dette naturmidlet (3). Helsepersonell som mistenker ulovlig innhold av legemidler i naturpreparater kan kontakte Legemiddelverket for å diskutere hvorvidt det bør foretas analyser av innholdet.

En del pasienter velger å bruke naturmidler uten å konferere med legen sin. For mange vil det være like naturlig å snakke om dette med ansatte på apotek. Farmasøyter som får kjennskap til mulige bivirkninger fra naturmidler oppfordres til å sende bivirkningsmelding til RELIS i sin region. Meldeskjema kan lastes ned fra hjemmesidene www.relis.no eller www.legemiddelverket.no.